GRONINGEN - De eerste werkzaamheden op De Suikerzijde kunnen op verzoek van de gemeente binnenkort starten. De Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) (namens meerdere natuurorganisaties) en de gemeente Groningen hebben met instemming van de provincie Groningen, afspraken gemaakt over de eerste werkzaamheden en over het uitstellen van de procedure voor de aanleg van het compensatiegebied in Polder de Oude Held. De rechtbank Noord-Nederland heeft hier vervolgens positief over besloten. Eerder besloot de rechtbank Noord-Nederland de benodigde ontheffing op de Wet Natuurbescherming te schorsen. Nu is deze schorsing gedeeltelijk opgeheven.


Brug over het Hoendiep

Het besluit van de voorzieningenrechter maakt het mogelijk om begin volgend jaar werkzaamheden uit te voeren. Het gaat om het dempen van de zogenoemde waswatervijver met grond uit nabij gelegen hoger gebied. Het dempen hiervan is nodig voor het brughoofd en de aansluiting van de eerste brug over het Hoendiep naar De Suikerzijde en voor het grondwerk van het eerste bouwveld. Het is de bedoeling dat de brug volgend jaar gebouwd kan worden.

Schorsing

Op 8 juli 2022 heeft de rechtbank Noord-Nederland de ontheffing op de Wet Natuurbescherming (Wnb) voor De Suikerzijde voorlopig geschorst, in afwachting van een uitspraak over het beroep dat de NMG namens meerdere natuurorganisaties bij de rechtbank heeft ingediend. Door deze schorsing konden geplande werkzaamheden niet worden uitgevoerd.

Beschermde diersoorten

Wel bood de voorzieningenrechter de ruimte om bij overeenstemming over uit te voeren werkzaamheden, een verzoek te doen voor gedeeltelijke opheffing van de schorsing. Die overeenstemming is nu bereikt over de werkzaamheden aan en rond de waswatervijver in het oostelijk deel van het plangebied. Recent aanvullend onderzoek heeft bevestigd dat dit kan zonder aantasting van beschermde diersoorten.

Natuurcompensatiegebied

Deze winter zouden ook alvast de benodigde vergunningen aangevraagd worden voor de aanleg van het geplande natuurcompensatiegebied bij Polder de Oude Held. Er is afgesproken hier in ieder geval tot maart 2023 mee te wachten.

Dempen van vloeivelden

De beroepsprocedure tegen de Wnb-ontheffing bij de rechtbank Groningen loopt ondertussen verder. Werkzaamheden die onder deze ontheffing vallen, zoals het dempen van vloeivelden, zijn in afwachting van een uitspraak voorlopig geschorst. Natuurorganisaties, provincie en gemeente blijven in gesprek over de plannen en werkzaamheden voor De Suikerzijde en de natuurcompensatie.