GRONINGEN - Op 18 juli 2023 zijn de uitkomsten van het onderzoek over de veiligheidsorganisatie van FC Groningen en de samenwerking met ketenpartners opgeleverd. Het rapport beschrijft verschillende aanbevelingen voor het verbeteren van de veiligheidsorganisatie van FC Groningen en de ketensamenwerking. De uitkomsten van dit onderzoek zijn met de achterban van FC Groningen gedeeld en (opiniërend) besproken in de Groningse gemeenteraad. Sinds de oplevering van het rapport hebben FC Groningen en de gemeente intensief gewerkt aan het plan van aanpak.


Het uitgangspunt is dat alle aanbevelingen die in het rapport zijn opgenomen, worden overgenomen. In het plan van aanpak wordt beschreven op welke wijze dit plaatsvindt en op welke termijn dat gerealiseerd zal worden. Een aantal aanbevelingen vragen nog nader onderzoek, bijvoorbeeld omdat het stadion daarvoor verbouwd moet worden. In dat geval beschrijft het plan van aanpak op welke termijn daarover een definitieve beslissing zal worden genomen.

Aanvullende maatregelen

Vooruitlopend op de aanbevelingen heeft FC Groningen al een aantal (aanvullende) maatregelen getroffen die ook invloed hebben op de veiligheid in- en rondom het stadion. Deze maatregelen zijn ook opgenomen in dit plan.

Toekomst

Met de vaststelling van dit plan van aanpak en de daarbij behorende realisatie richten FC Groningen en de gemeente Groningen zich op de toekomst. Dat geldt ook voor het Openbaar Ministerie en de politie, die als cruciale ketenpartners nauw betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit plan. Het door Crowdprofessionals opgestelde rapport constateerde dat er een grote opgave voor ons ligt. Met dit plan van aanpak zetten we de eerste stap voorwaarts met het vertrouwen dat de realisatie ervan ertoe leidt dat een sfeervol en veilig stadionbezoek weer vanzelfsprekend wordt.