GRONINGEN - De gemeente, 6 zorginstellingen en woningcorporatie Lefier willen in Groningen een nieuwe woonvorm starten. Bedoeld voor een groep mensen voor wie nu nog geen goede woonplek is. De beoogde nieuwe woonvorm bestaat uit 10 eenpersoonswoningen, waarvan 1 voor de beheerder is. Als tijdelijke locatie is gekozen voor de Hoofdweg 143a in Harkstede.

In september zijn en worden bewoners en ondernemers(verenigingen) in de directe omgeving van de Hoofdweg 143a geïnformeerd over dit plan. Dit gebeurt via (persoonlijke) gesprekken.

Bewoners
Voor een groep mensen in Groningen is nu nog geen goede woonplek. De bestaande woonvormen passen namelijk niet bij hen. Vaak hebben deze mensen psychiatrische en/of verslavingsproblemen en zijn ze dakloos en/of thuisloos. Eigen woonruimte in een omgeving met zo weinig mogelijk prikkels kan de rust en stabiliteit geven die zij nodig hebben om hun leefsituatie te verbeteren. Mensen moeten zelf in de woningen willen wonen en zich aanpassen aan de afspraken en voorwaarden die erbij horen.

Beheerder
Eén van de woningen is voor de beheerder. Hij of zij woont en werkt op het terrein. De beheerder let op en begeleidt de bewoners. En is contactpersoon voor direct omwonenden en ondernemers in de buurt. De beheerder wordt geholpen door een team van medewerkers van zorginstellingen.

Locatie
De locatie aan de Hoofdweg 143a is gekozen omdat:
• de grond van de gemeente is;
• er minimaal 100 meter afstand is tot de meeste omliggende woningen;
• er al aansluitingen voor elektriciteit, water en riool aanwezig zijn;
• het terrein groot genoeg is voor 10 woningen;
• er winkels in de buurt zijn (in Harkstede).Er is ook gekeken naar andere locaties in de gemeente Groningen. Deze plekken zijn niet of minder geschikt.

Woonvorm
Ongeveer dezelfde woonvorm bestaat al in een aantal andere steden. Zoals Amsterdam, Eindhoven, Tilburg en Utrecht. Het idee voor deze woonvorm komt uit Denemarken. De woningen worden in het Deens ‘Skaeve Huse’ genoemd. Dit betekent scheve of afwijkende huizen.

Procedure
De 10 eenpersoonswoningen passen niet in het bestemmingsplan. Daarom wordt voor de woningen een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Voor het plaatsen van de woningen kan de gemeente een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan geven voor 10 jaar.

Planning
Tussen oktober en december worden het plan verder uitgewerkt, zoals:
• een ontwerp voor het terrein;• afspraken over zorg aan de bewoners;
• het profiel van de beheerder. De planning is dat de omgevingsvergunning aangevraagd wordt in het tweede kwartaal van 2021.

Plan en idee
Het plan voor deze nieuwe woonvorm past:
• bij de ambitie uit het coalitieakkoord om aandacht te hebben voor kwetsbare mensen in onze samenleving;
• in de woonvisie van de gemeente om voor al haar inwoners geschikte woonruimte te hebben;
• bij de landelijke en de Groningse ambities om dak- en thuisloosheid te voorkomen en verminderen.

Het idee voor deze woonvorm is van zes zorginstellingen: WerkPro, Limor, Leger des Heils, Het Kopland/ZIENN, Terwille en VNN. Woningcorporatie Lefier gaat de woningen plaatsen en verhuren.