GRONINGEN - Op vrijdag 23 oktober heeft wethouder Roeland van der Schaaf de nieuwsbrief co-creatie festivalterrein Reitdiep in ontvangst genomen.


Bewoner en lid van de co-creatie groep Cees van der Veur, overhandigde het eerste exemplaar aan de wethouder. In de nieuwsbrief worden de plannen voor het zogenaamde Festivalterrein in het Reitdiep gepresenteerd.

De groep

De co-creatiegroep is eind 2018 gevormd en begin 2019 (de echte start) werken wijkbewoners, gemeente, een ontwikkelaar en architect - in co-creatie aan een passend plan voor nieuwbouwontwikkeling op het zogeheten Festivalterrein aan de Reitdiephaven. Inmiddels ligt er een voorlopig ontwerp voor een gebouw met woningen, horeca en ontmoetingsruimte en wordt met horecaondernemers gesproken om invulling te geven aan deze functie.

Gelijke inbreng

Wethouder Roeland van der Schaaf onderschrijft het belang van co-creatie: ‘Het betekent dat alle partijen met gelijke inbreng aan tafel zitten. Wij komen met elkaar tot gezamenlijke uitgangspunten en blijven ook met elkaar betrokken bij het uitwerken van de plannen. Dat is een bijzonder en waardevol proces.’

Uitwerkingsfase

Met de nieuwsbrief worden de bewoners van de wijk Reitdiep geïnformeerd over het proces. Op dit moment bevindt het project zich in de uitwerkingsfase van het ontwerp en het programma (invulling van de functies). Dat betekent dat er nog geen definitief ontwerp is gemaakt en dat het programma ook nog niet voor honderd procent is bepaald. De komende weken wordt dat duidelijk.