GRONINGEN - Snorfietsen met een benzinemotor zijn niet meer toegestaan op een groot aantal fietspaden in de gemeente Groningen. Het gaat om fietspaden die in of langs een park, natuurgebied of recreatiegebied liggen. Met deze maatregel wil de gemeente fietsers, andere weggebruikers en de natuur beschermen tegen de vervuilende uitlaatgassen van snorfietsen.

Wethouder Philip Broeksma van Verkeer en Vervoer: “Snorfietsen met een benzinemotor stoten meer koolmonoxide, koolwaterstoffen en fijnstof uit dan auto’s en bestelbussen. Dit is schadelijk voor de gezondheid van fietsers en andere gebruikers van fietspaden. Daarnaast is de vervuilende uitstoot slecht voor dieren en de natuur.”

De nieuwe maatregel geldt op ruim 100 fietspaden, het gaat voornamelijk om fietspaden waar geen weg langs ligt. De Leliesingel in het Noorderplantsoen en het Jaagpad in het noordwesten van de gemeente zijn twee fietspaden waar benzinesnorfietsen niet meer welkom zijn. De fietspaden waar het om gaat, zijn te herkennen aan het blauwe rechthoekige bord ‘fietspad’.

Snorfietsers met benzinemotor kunnen een alternatieve route kiezen. Elektrische snorfietsen zijn er nog wel toegestaan. Het verbieden van snorfietsen met een benzinemotor is een eerste stap naar schonere lucht in groen- en recreatiegebieden. Het is een wens van het college en de gemeenteraad, in februari 2020 riep de raad in een motie op om de snorfiets van een groot aantal fietspaden te weren.

Om snorfietsers te wijzen op de nieuwe maatregel, start de gemeente volgende week een campagne. Meer informatie staat op www.hetistijd.nu. Hier is ook een kaart te vinden met alle fietspaden. Wie toch met z’n snorfiets de aangewezen fietspaden opgaat, riskeert een boete van ongeveer 100 euro.

Snorfietsen mogen maximaal 25 kilometer per uur rijden en zijn te herkennen aan hun blauwe kentekenplaat. De snorfiets is een lichtere versie van de bromfiets die op de autoweg rijdt. Bromfietsen mogen maximaal 45 kilometer per uur rijden en hebben net als auto’s een gele kentekenplaat.