GRONINGEN - De Eemskanaalzone wordt een gezond, inclusief en klimaatbestendig stadsdeel voor iedereen. Bij de ontwikkeling wordt voortgebouwd op de bestaande kwaliteiten en de geschiedenis van het gebied. Door in te zetten op 2.100 woningen, levert de Eemskanaalzone een belangrijke bijdrage aan betaalbare woningen in Groningen.


Er komt een stevig groenblauw raamwerk voor mens en natuur. De slibdepots langs het Eemskanaal worden toegankelijk en beleefbaar gemaakt. Bestaand en nieuw groen wordt met elkaar verbonden waarmee er een wijk ontstaat waarin duurzaam wonen en zorg voor natuurwaarden samengaan.

Nieuw woonwerkgebied

Dat staat in het Stedenbouwkundig Programma van Eisen dat het college van B&W heeft vastgesteld. De Eemskanaalzone is het nieuwe woonwerkgebied tussen Meerstad – Ringweg – Eemskanaal en Middelberterplas. Dit gebied gaat een nieuwe fase in en past in de ontwikkeling van Meerstad. In het Programma van Eisen staat wat voor soort gebied de Eemskanaalzone moet worden en welke ambities voor het gebied gelden.

Op het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen zijn in totaal 89 reacties ingediend. Deze reacties zijn beantwoord in een reactierapport en op punten in het definitief Stedenbouwkundig Programma van Eisen verwerkt.

Inzetten op 2.100 woningen

Een deel van de reacties ging over het aantal woningen en over de geplande voorzieningen. Ambitie is om in de Eemskanaalzone zo’n 2.100 woningen te realiseren. Eerder was nog sprake van 1.500 woningen. De reden om meer woningen te willen bouwen is het grote woningtekort in Groningen.

Daarnaast is het bij 2.100 woningen mogelijk om meer betaalbare woningen te bouwen. In de plannen is ruimte voor zo’n 30.000 m2 bedrijven en voorzieningen, aanvullend op de bestaande voorzieningen in de omgeving.

Slibdepots

Met de ontwikkeling van de Eemskanaalzone wordt Meerstad aan de stad gehecht. Dit heeft als gevolg dat de slibdepots, tussen de woonschepenhaven en de Borgsloot, centraler in de stad komen te liggen. Op dit moment zijn de slibdepots ontoegankelijk en onveilig; ze vormen een buffer tussen het Eemskanaal en nieuwe ontwikkelingen. De wens is om de stad weer aan het water te leggen. Daarom wil het college van B&W in de volgende fase in samenspraak met bewoners en belangenorganisaties onderzoeken hoe de functie van de slibdepots kan veranderen.

Voor de slibdepots ten westen van de ring die nu nog in gebruik zijn als stortplaats, betekent dit dat ze eerst gesaneerd moeten worden. De slibdepots ten oosten van de ringweg zijn veel minder vervuild. Voor deze slibdepots wil het college onderzoeken hoe ze onderdeel kunnen worden van de Eemskanaalzone zodat het mogelijk wordt er te verblijven, te sporten en te spelen.

Wethouder Roeland van der Schaaf: "We gaan zorgvuldig om met de aanwezige natuurwaarden op de slibdepots en geloven in een uitgebalanceerde combinatie van natuur, recreatie en verblijven. De slibdepots worden wat ons betreft een waardevolle aanvulling op een prachtig nieuw woonwerkgebied."