GRONINGEN - Door een tekort aan personeel bij de aanbieders van huishoudelijke hulp in de gemeente Groningen ontstaan er wachtlijsten voor mensen die hier gebruik van willen maken. Het kan voorkomen dat het langer duurt voordat iemand beschikbaar is, die kan ondersteunen met het huishouden. Wethouder zorg & welzijn Inge Jongman geeft aan zich zorgen te maken over deze ontwikkeling want een tekort aan personeel door krapte op de arbeidsmarkt is niet zomaar op te lossen.

Op dit moment speelt er bij alle aanbieders van huishoudelijke hulp een personeelstekort door krapte op de arbeidsmarkt. De mensen die al gebruik maken van huishoudelijke hulp kunnen nog bediend worden. Maar in het geval van ziekte of verlof bij medewerkers is vervanging problematisch. En voor nieuwe gebruikers van huishoudelijke hulp is het nu niet altijd mogelijk om de ondersteuning op korte termijn te krijgen. ‘Een onwenselijke situatie waardoor mensen niet de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben in hun huis en waarvan de oplossing niet binnen handbereik ligt, aldus wethouder Jongman.’

Er is intensief gesproken met de aanbieders van huishoudelijke hulp over de ontstane situatie. Op basis van een capaciteit uitvraag onder de aanbieders blijkt dat er beperkt capaciteit beschikbaar is. Dit leidt tot een wachtlijst voor inwoners die zich nu melden bij WIJ Groningen. WIJ Groningen onderzoekt wel altijd of er sprake is van een schrijnend geval. Als een inwoner echt per direct huishoudelijke hulp nodig heeft, dan wordt er geprobeerd dit zo snel mogelijk in te zetten.

De aanbieders geven ook aan dat het personeelstekort op langere termijn een probleem zal blijven. Het personeelstekort in deze branche is landelijk en speelt in vrijwel alle gemeenten. Vanuit de gemeente Groningen wordt gewerkt aan mogelijke oplossingen. Zoals het organiseren van een wervingsdag. Het ontwikkelen van een werk-leer traject om mensen (uit de bijstand) op te leiden voor werken in de zorg. En het starten van een pilot waarbij de hulp uitgevoerd kan worden buiten de reguliere werktijden. Hierbij kan gedacht worden aan de avonduren en de zaterdagochtend. Het geeft de mogelijkheid om meer uren op een dag te werken en daarnaast zijn deze werktijden aantrekkelijker voor bepaalde werknemers. Dit zou nieuwe werknemers kunnen aantrekken.

De ontwikkelingen op het gebied van de huishoudelijke hulp worden scherp in de gaten gehouden en uiteraard wordt de gemeenteraad ook geïnformeerd.