WESTERWOLDE - In Overijssel heeft de provincie samen met Staatsbosbeheer besloten dat een flink gebied aan bomen gekapt moet worden om plaats te maken voor heide. Maar ook in de gemeente Westerwolde gaat Staatsbosbeheer de natuur aanpakken. Zo moeten bomen en struiken in het natuurgebied Breedwisch gaan verdwijnen om ruimte te maken voor heideland.


Natuurgebied Breedwisch
Dit natuurgebied - als onderdeel van Nationaal Natuurnetwerk Westerwolde - ligt ten zuiden van Jipsinghuizen, langs de Ruiten-Aa. Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer en van het gebied wordt ruim 100 hectare gepacht door ANOG en beheerd door 3 ANOG-leden.

Volgens Staatsbosbeheer moet het gebied aangepakt worden om bepaalde diersoorten ruimte te geven. Hierbij valt te denken aan libellen, hagedissen en heikikkers. Gemeld werd dat het allemaal bedreigde diersoorten zijn die bepaalde en speciale aandacht nodig hebben. Als het gebied dichtgroeit en helemaal bos is geworden, dan zullen deze diersoorten hier uitsterven. Volgens Staatsbosbeheer zou dat zonde zijn.

Gemeente Westerwolde
Sinds 1 januari 2018 bestaat de gemeente Westerwolde en is ontstaan na de herindeling van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde. De gemeente Westerwolde heeft ruim 26.000 inwoners, een oppervlakte van 280 km2, telt 11 kernen en ruim 80 dorpen en gehuchten. Zo'n 1.000 jaar geleden is de naam Westerwolde opgedoken als naam voor de streek in het oosten van Groningen.

Het gebied rond Westerwolde
De site Visit Groningen meldt dat weinig gebieden in Nederland zó rijk bedeeld zijn met verrassende landschappen, oude bossen, prachtige beekdalen en schitterende natuurgebieden als Westerwolde. Het gebied is met name voorzien van tientallen uitgezette routes voor fietsen, wandelen of varen met de kano. Men kan dus op allerlei manieren van een veelzijdig natuurgebied.

Leefgebied
Leon Luijten, boswachter ecologie, kent het natuurgebied Breedwisch als zijn eigen broekzak. Volgens hem leven er in het ven vele libellensoorten en zelfs een kleine fuut. Tevens zijn er sprinkhaansoorten te vinden in de venoever. Doordat de bomen verdwijnen, wordt het totale leefgebied van de diersoorten groter, wat inhoudt dat ze kunnen uitbreiden.

In de venoever zit één sprinkhaansoort die alleen in deze oever te vinden is. Het zou mooi zijn volgens de boswachter als die kan uitbreiden naar de andere 2 vennetjes. Dit kan niet door een dicht bos. De sprinkhaan heeft een heideachtige vegetatie nodig om de andere vennen te kunnen bereiken.

Tevens geeft Staatsbosbeheer aan dat niet het hele gebied kaal gemaakt wordt. De dikke bomen blijven staan, maar men wil wat ruimte vrij maken tussen het drietal vennen. Men is van mening dat alles veel mooier gaat worden. Nu is er een dicht bos van naaldbomen te zien, dat zal veranderen in een glooiend heuvelachtig heidelandschap met vennen er om heen.