GRONINGEN - Het kabinet moet de te verwachten gaswinning uit het Groningenveld voor het lopende gasjaar naar boven bijstellen. Aan het begin van het gasjaar was de verwachting dat de NAM 3,9 miljard kuub zou winnen. Volgens berekeningen van netbeheerder GTS kan de winning in dit gasjaar uiteindelijk uitkomen op maximaal 7,6 miljard kuub bij gemiddelde temperaturen. Voor 1 april bepaalt het kabinet hoeveel gas er definitief dit gasjaar uit het Groningenveld moet komen.


Stikstoffabriek Zuidbroek

De hogere verwachting heeft twee oorzaken. Ten eerste de al in november 2021 gemelde vertraging van de ingebruikname van de stikstoffabriek in Zuidbroek. Doordat deze later klaar is dan gepland, kan minder hoogcalorisch gas worden omgezet. Daardoor is er onvoldoende laagcalorisch gas - gas dat Nederlandse huishoudens gebruiken - om vanaf april de leveringszekerheid te waarborgen en de gasopslagen in Norg en Grijpskerk te vullen. De inzet van de gasopslagen zijn essentieel om het Groningenveld te kunnen sluiten.

Duitsland

De tweede reden hangt samen met de gasvraag uit Duitsland. Onlangs heeft Duitsland aangegeven 1,1 miljard kuub meer nodig te hebben uit Groningen om in hun energiebehoefte te voorzien. Dat komt doordat energiebesparende maatregelen in Duitsland minder effectief blijken dan verwacht. Daarnaast valt de winning van laagcalorisch gas in Duitsland dit gasjaar lager uit, en de opslagen zijn minder gevuld dan normaal gesproken het geval is.

Minister Blok heeft eerder deze week bij zijn Duitse collega zijn grote zorgen geuit over deze ontwikkeling en om opheldering gevraagd. Ook heeft hij Duitsland met klem verzocht om alle mogelijke maatregelen te nemen zodat de extra vraag niet nodig is. Duitsland heeft overigens steeds zeer goed meegewerkt met de afbouw van de gasvraag, zodat het Groningenveld eerder kan sluiten.

Sluiting Groningenveld op schema

Vanwege deze tegenvallers is TNO gevraagd om een aanvulling te maken op de seismische dreigings- en risicoanalyse uit maart 2021. Staatstoezicht op de Mijnen zal op basis hiervan over de veiligheidsrisico’s adviseren. Pas daarna neemt het kabinet een definitief besluit. In 2018 was overigens de planning dat in 2021/2022 nog ruim 13 miljard kuub gewonnen zou worden.

Dit gasjaar, dat loopt van oktober 2021 tot en met september 2022, is het laatste ‘normale’ gasjaar. De afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld ligt nog steeds op schema. Vanaf medio 2022 is er naar verwachting geen gas meer nodig uit het Groningenveld, in een jaar met gemiddelde weersomstandigheden. Een aantal locaties blijft daarna stand-by; daar zal een beperkte hoeveelheid gas worden gewonnen. Op die manier is een klein aantal stations gebruiksklaar als dat plotseling nodig is, bijvoorbeeld bij extreme kou, in combinatie met uitval van grote installaties.