GRONINGEN - De vraag naar logistici met een hbo-diploma en bachelor ESLog in de Logistics & Supply Chain is de laatste jaren explosief gestegen. Bedrijven, instanties en overheden zitten werkelijk te springen om deze excellente professionals, die gevormd zijn door enerzijds hun hbo-opleiding voor werkenden en anderzijds hun praktische dagelijkse werkervaringen. De Academy of Logistics (AoL) in Groningen leidt, als grootste opleider in ons land, jaarlijks meer dan 90% van de nieuw gediplomeerden op. In september opent AoL een nieuwe vestiging in Utrecht om logistici vanuit het hele land beter te kunnen bedienen.


De meerwaarde van praktische leerstof

De ESLog gediplomeerden kennen geen kloof tussen de beroepsgerichte hbo-theorie en hun dagelijkse praktijk. De meesten zijn vanuit het mbo het bedrijfsleven ingegaan om vervolgens naast hun job een hbo-opleiding te volgen met alle logistieke en supply chain disciplines; in de volle breedte én diepte. Het ontbreken van algemene vakken draagt in hoge mate bij aan de grote populariteit de opleiding. De studeerenden richten zich op het toepassen van nieuwe kennis, begrippen en inzichten. Tools, die ervoor zorgen dat zij de vertaalslag kunnen maken naar hun functionele competenties in vrijwel alle voorkomende situaties.


De plus van EU-opleidingen

De ESLog opleiding, die door de ELA (European Logistics Association) namens de EU in vrijwel alle landen ter wereld wordt gegeven, is een officieel geaccrediteerd hbo voor werkenden. De deelnemers zijn uit werkelijk alle branches afkomstig, waardoor er sprake is van een uitzonderlijke vorm van interactie, sparring en kruisbestuiving. Het is niet alleen de kennis uit de prachtige boeken, zoals o.a. "Werken met Logistiek" e.a. en die van de docent/lector, maar óók die van de mededeelnemers. Zij kijken er immers allemaal vanuit eigen ervaringen en perspectieven naar vanuit hun bedrijf/instantie/overheid en delen op deze manier een wereld aan zienswijzen.


Krapte zorgt voor ontwrichting

De krapte op de arbeidsmarkt van deze ESLog logisticians zorgt ervoor dat deze mannen en vrouwen, vandaag de dag roofgoed zijn. De vraag is enorm terwijl het aanbod zeer beperkt tot vrijwel nihil is. Allen hebben een mooie, uitdagende baan binnen hun oorspronkelijke organisatie verworven dan wel elders. De schaarste neemt alleen nog maar toe, zeker in deze tijd waarin we geconfronteerd worden met pandemie, oorlog en andere ontwrichtende krachten. Het zijn tijden met steeds grotere uitdagingen voor bewezen excellerende professionals, die naast operationeel ook tactisch en strategisch kunnen opereren. Ondernemingen hebben geen mensen (meer) nodig die "op de winkel kunnen passen". Nee, ze hebben gekwalificeerde managers nodig, die creatief kunnen anticiperen op de huidige en toekomstige onvoorziene ontwikkelingen.


Modulair opleiden

Op jaarbasis gaat het momenteel in Groningen om ruim 150 studerenden uit heel Nederland, die modules scoren middels geaccrediteerde examens vanuit de examenkamer in Brussel, de ECBL (European Certification Board for Logistics). Het hele pakket aan logistieke disciplines komt voorbij, verpakt in modules van 12 weken met in de daaropvolgende week het examen. De opleiding kent een achttal disciplines, waaronder drie verplichte en vijf facultatieve. Zes Certificates geven recht op het hbo diploma. Er zijn een drietal startmomenten per kalenderjaar: 2e week januari, 2e week april en 3e week september. Een kleine rekensom leert, dat in 2 jaar het diploma behaald kan worden."


Investeren met gegarandeerd rendement

Er is één avond per week college van 19.00 – 22.00 uur, waarbij de module bepaalt op welke avond de deelnemers college hebben. Voorafgaand aan de college-avond lezen de studenten een hoofdstuk uit een lesboek, worden de vragen van het vorig college gemaakt en kunnen ze alvast kennis nemen van de PowerPoint presentatie, die de eerstvolgende avond aan bod komt. Op de avonden worden in het 1e uur de vragen gezamenlijk besproken; wordt in het 2e uur de PowerPoint door de lector toegelicht en wordt het 3e uur vaak gebruikt voor het uitpuzzelen van een casus. De gedreven lectoren komen uit de praktijk: Chemiepark Delfzijl, Ministerie van Justitie en Veiligheid, etc.


De inhoud

Na elk geslaagd examen wordt een Certificate van de desbetreffende discipline verstrekt. Dat AoL een slagingspercentage kent van boven de 90% zal zeker mede debet zijn aan de goede reputatie. Elke discipline heeft zijn eigen examencommissie, die geheel autonoom vanuit de DCBL (Dutch Certification Board for Logistics) de examens uit de databank van de ELA samenstelt en beoordeelt. Naast het slagingspercentage is het plezier en de tevredenheid, die de deelnemers hebben vanaf college-avond 1 de bekende sneeuwbal. Van de Tevredenheidsgarantie (de eerste 8 weken geheel vrijblijvend meedoen en daarna pas beslissen of je daadwerkelijk blijft), die AoL standaard biedt, neemt eventuele drempels weg. De meeste studenten hebben een mbo-diploma in een logistieke richting afgerond of een hbo in een andere richting en willen met ESLog hun carrière een boost geven. Het gaat veelal om mensen, die leiding geven aan een afdeling. In plaats van ervoor zorgen dat hun schakel, discipline of afdeling zo goed mogelijk presteert, spannen zij zich na hun ESLog in voor de best denkbare prestatie van héél de keten en voor optimale ketensamenwerking. Ze staan boven de keten, zijn regisseurs. Ze verleggen grenzen en nemen die weg. Ze verkennen nieuwe mogelijkheden en pakken kansen op tactisch niveau.