GRONINGEN - De meer dan honderd jaar oude beuk in de binnentuin van de rechtbanklocatie in Groningen is helaas ernstig ziek. Dit bleek voor de zomer uit een onderzoek door een gespecialiseerd bureau. Een tweede onderzoek, een aangevraagde second opinion, bevestigde de conclusie. Daarop is een kapvergunning aangevraagd en verkregen. De bezwaartermijn is inmiddels verstreken.

Het Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar van het perceel waarop de beuk staat, laat de boom op 11 en 12 augustus kappen. Na onderhoud aan het gerechtsgebouw en herinrichting van de binnentuin wordt een nieuwe beuk geplant.

De ziekte van de boom kwam aan het licht toen aan de voet van de boom een reuzenzwam werd gesignaleerd. Dit was reden voor nader onderzoek naar de conditie van de beuk. Het bleek dat er een verhoogde kans bestaat op onder andere stambreuk en brekende takken. Dat levert gevaar op voor de omgeving. Omdat aan de binnentuin ook huizen van particulieren grenzen, zijn zij ook geïnformeerd over de staat en de voorgenomen kap van de boom. De nieuw te planten beuk zal een omtrek van minimaal 35 centimeter hebben.