GRONINGEN - De voorzieningenrechter van de locatie Groningen van deze rechtbank heeft in kort geding geoordeeld dat de krakers van het pand aan de Oosterweg 83 in Groningen dit pand moeten ontruimen.


Het pand wordt sinds een jaar of tien gekraakt. Enkele maanden geleden heeft de eigenaar het pand op een executieveiling gekocht. De eigenaar wil dat de krakers het pand zo snel mogelijk ontruimen, zodat met renovatie begonnen kan worden en het pand doorverkocht kan worden. De krakers verzetten zich tegen ontruiming, onder meer omdat zij de plannen van de eigenaar met het pand te vaag vinden.

Voldoende spoedeisend belang

De voorzieningenrechter vindt dat de eigenaar het pand van de krakers mag opeisen. Er is voldoende spoedeisend belang bij de verlangde ontruiming. Het pand is aan een derde verkocht, moet snel worden geleverd en de renovatieplannen zijn voldoende concreet. Er zijn geen indicaties dat de renovatie niet op korte termijn uitvoerbaar is. Langdurige leegstand van het pand valt bij deze stand van zaken niet te vrezen. De voorzieningenrechter vindt ook aannemelijk dat het pand in gekraakte staat niet te verzekeren is, waardoor de eigenaar financiële risico's loopt als er een calamiteit voorvalt. De door de krakers aangevoerde woonbelangen wegen hier niet op tegen het belang van de eigenaar bij ontruiming van het pand.