GRONINGEN - De provincie laat in augustus en september nieuwe belijning aanbrengen op fietspaden. De provinciale fietspaden krijgen een langere middenstreep en nieuwe markering aan de zijkant. Dit verbetert de verkeersveiligheid voor de fietsers. De provincie investeert € 750.000 in de nieuwe markering.


Er gebeuren nog altijd veel ongelukken met fietsers die van het fietspad afraken. Een duidelijke overgang door deze nieuwe belijning tussen het fietspad en de berm moet ervoor zorgen dat het aantal ongelukken daalt. De fietspaden krijgen nu zowel een onderbroken middenstreep als een markering met ribbels langs de zijkanten. De markering met ribbels is om de fietser te waarschuwen. Nu hebben veel provinciale fietspaden alleen een middenstreep van twintig centimeter.

Nieuw markeringsproduct

Voor de markering maakt de aannemer gebruik van een nieuw product: thermoplast markering. Thermoplast markering is in een paar minuten droog. Door de korte droogtijd is het niet nodig om het fietspad tijdens de werkzaamheden te stremmen. De belijning reflecteert ook goed in het donker. Ook dit vergroot de verkeersveiligheid.

Maatregelen veilige fietspaden

De nieuwe belijning is een van de maatregelen die de provincie neemt voor een veiliger fietspad. Andere maatregelen zijn het verbreden van fietspaden, aanbrengen van bermverharding, vervangen van trottoirbanden en het verwijderen of beter laten opvallen van obstakels (zoals paaltjes) op het fietspad.

165 kilometer fietspad

De provincie beheert ongeveer 240 kilometer aan provinciaal fietspad. Daarvan krijgt 165 kilometer deze maand nieuwe belijning. Andere fietspaden kregen al nieuwe markering tijdens onderhoudswerkzaamheden. Daarmee maakt de provincie alle fietspaden veilig volgens de nieuwe richtlijnen.
De meeste provinciale fietspaden liggen buiten de bebouwde kom en verspreid door de provincie. Op sommige plekken is de gemeente eigenaar. Waar het kan, worden ook de overgangen naar gemeentelijke paden meegenomen in de uitvoering.