GRONINGEN - Het ontwerp voor de nieuwbouw van OBS de Driebond in Engelbert is bekend. Uit drie inzendingen heeft de jury het ontwerp van architectenbureau vector-i uit Groningen als meest geschikte gekozen. Klein Engelbert is de naam van het ontwerp: want de nieuwbouw wordt een nieuw dorpje voor de kinderen.

Wieke Zondervan, directeur OBS De Driebond, is blij met deze belangrijke vervolgstap. "Nu de plannen steeds meer vorm krijgen, kunnen we binnenkort onze leerlingen en leerkrachten ook betrekken bij de ontwikkeling van ons nieuwe schoolgebouw. Dat is, zeker ook voor onze leerlingen, een leuk, bijzonder en leerzaam traject waar we veel zin in hebben."

Belevingswereld kinderen

De school is een plek waar de kinderen meer dan de helft van hun tijd doorbrengen. Ruimtelijk zal de nieuwbouw bestaan uit diverse huisjes die perfect aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Vector- i heeft naast de aandacht voor de belevingswereld van de kinderen veel aandacht besteed aan gezonde materialen, duurzaamheid en aardbevingsbestendigheid. Voor de nieuwbouw zal daarom vooral gebruik worden gemaakt van hout als bouwmateriaal voor de constructie en binnen-afwerking.

Vector-i Architecten

In totaal hebben er drie architectenbureaus ingeschreven voor de selectie van een ontwerp voor de nieuwbouw. De inzending van vector-i is het winnend ontwerp geworden omdat de jury het ontwerp zeer passend in de omgeving vindt. Daarnaast is het een flexibel ontwerp dat nog goed aangepast kan worden in de verdere uitwerking van het project. De jury bestond uit een afvaardiging van de gemeente Groningen en Openbaar Onderwijs Groningen.

Inloopbijeenkomst

De gemeente Groningen organiseert op maandagavond 14 september a.s. een inloopbijeenkomst in het MFC in Engelbert waarbij het ontwerp en heel specifiek de inpassing van de nieuwbouw in de omgeving te zien is. Nadere informatie over deze inloopavond volgt nog.

Onderzoek varianten

In het onderzoek naar een locatie voor nieuwbouw nabij het MFC Engelbert zijn meerdere varianten bekeken. Een belangrijke conclusie is dat in alle varianten een nieuwe aanrijroute richting het MFC moet worden gerealiseerd. In de huidige situatie gaat namelijk al het verkeer richting sportvelden en dorpshuis via de Woldjerspoorweg. Uitbreiding van deze locatie met een school, resulteert echter in een intensiever gebruik van de weg.

Voorgeschiedenis

De Driebondschool was tot voor kort gehuisvest in twee schoolgebouwen; de onderbouw aan de Woldweg in Ruischerbrug (Groningen) en de bovenbouw aan de Engelberterweg in Engelbert. Inmiddels heeft de school het gebouw aan de Woldweg verlaten en is er voor de groep 1/2 extra ruimte gehuurd in het MFC Engelbert. Vanwege de aardbevingsproblematiek en het feit dat het schoolgebouw gedateerd is, dient De Driebond nu nieuwe huisvesting te krijgen. Mede met het oog op de leefbaarheid in het dorp heeft het schoolbestuur en de gemeente Groningen gekozen om de school in het dorp te behouden. De gemeenteraad heeft op 27 juni 2018 haar akkoord gegeven aan het behoud van de school OBS De Driebond in de dorpskern van Engelber.

Het college van B&W zal op korte termijn een besluit nemen over de ruimtelijke onderbouwing voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Deze zal vervolgens zes weken ter inzage liggen, waarbij er mogelijkheid is om zienswijzen in te dienen.


Voor meer info zie ook : https://gemeente.groningen.nl/dedriebond-engelbert