GRONINGEN - De rechtbank Noord-Nederland laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de rechtsbescherming via de rechter voor burgers met schade door de gaswinning. De afgelopen jaren heeft de rechtbank al voorrang gegeven aan de behandeling van mijnbouwschadezaken vanwege de grote impact op de Groningers en de Groningse samenleving. Tegelijkertijd acht de rechtbank het goed mogelijk dat dit soort zaken zich de komende jaren blijven aandienen.


Het onderzoek richt zich op de toegankelijkheid van de rechter voor rechtzoekenden en hun vertegenwoordigers, op de werkwijze van de rechtbank zelf en op de vraag of er alternatieve wijzen van rechtspleging zijn om geschillen over schades door de gaswinning in Groningen te behandelen en te beslissen.


Werkwijze onderzoekers

De onderzoekers zetten onder andere een enquête uit onder rechtzoekenden en zijn aanwezig bij een aantal rechtszaken over geschillen over schades door de gaswinning. Ook interviewen de onderzoekers rechtzoekenden, rechtshulpverleners, medewerkers van de rechtbank en medewerkers van het Instituut Mijnbouwschade (IMG) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Onderzoeksteam

Onderzoeksbureau Pro Facto voert het onderzoek uit, samen met de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek start in het najaar van 2023. In de eerste helft van 2024 worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.