LAUWERSOOG - De rietproef bij het Lauwersmeer is afgerond. Op 31 maart is de waterstand op het Lauwersmeer teruggebracht naar het normale streefpeil van 0,93 m onder NAP. Om de proef te kunnen uitvoeren waren er pompen en vispassages geplaatst. Deze worden op 1 en 2 april uit het water gehaald.


Evaluatie
Tijdens de rietproef zijn op verschillende locaties rond het Lauwersmeer het grondwaterpeil en het zoutgehalte in de bodem gemeten. Deze gegevens en de ervaringen met de proef zijn bijgehouden. Nu de proef is afgelopen, worden de metingen en ervaringen verwerkt in een evaluatie. Ook krijgen betrokkenen in het gebied nog de gelegenheid hun ervaringen te delen, dit maakt deel uit van de evaluatie. Naar verwachting is deze voor de zomer afgerond.

De ecologische evaluatie kan pas na de zomer gedaan worden. Hiermee wordt de totale evaluatie dit najaar afgerond.