GRONINGEN - De provincie Groningen en het ministerie van Binnenlandse Zaken stellen ruim € 800.000 beschikbaar om de bouw van nieuwe woningen te versnellen. Gemeenten kunnen gebruikmaken van de subsidie om hiervoor een bureau in te huren om plannen op te stellen. De laatste tijd worden nieuwe woningprojecten vaak uitgevoerd op bestaande locaties, waar plannenmakers te maken hebben met veel regels op het gebied van geluid en milieu. Door hiervoor een bureau in te huren, kunnen gemeenten hun plannen sneller uitvoeren.


Planvorming
Woningbouwprojecten worden steeds ingewikkelder. Ook de planvorming kost steeds meer tijd. Woningbouwprojecten worden steeds vaker uitgevoerd op bestaande locaties, waardoor plannenmakers te maken krijgen met allerlei extra regels op het gebied van geluid en milieu. Als er bijvoorbeeld huizen worden gebouwd op een voormalige fabriekslocatie moet het bestemmingsplan gewijzigd worden en zijn er bijvoorbeeld beperkingen op het gebied van parkeren of de aanvoer van bouwmaterialen. Deze beperkingen gelden minder als er op een nieuwe locatie, zoals in een weiland, wordt gebouwd.

Subsidie aanvragen
De subsidieregeling Flexpool versnelling voorfase woningbouw provincie Groningen is bedoeld voor gemeenten en start per 11 februari 2021. Op dit moment is er in de provincie Groningen een tekort aan goede en betaalbare woningen. Met de subsidie willen de provincie en het ministerie het huidige woningtekort zo snel mogelijk verkleinen, zodat alle Groningers een woning kunnen vinden die bij hen past.