WESTERLEE - Inwoners van Westerlee kunnen elkaar weer ontmoeten in Dorpshuis 'De Tille'. Gedeputeerde Henk Staghouwer verrichtte op 1 september de officiële opening van het vernieuwde dorpshuis. De bar, de keuken en de toiletten zijn vernieuwd en de grote zaal is uitgebreid. Ook is het pand verduurzaamd en opnieuw ingericht. Rondom het dorpshuis is een parkje aangelegd met veel groen en bankjes.


Opknapbeurt
Het dorpshuis was verouderd en voldeed niet meer aan de eisen. Stichting Dorpshuis Westerlee nam het gebouw een aantal jaren geleden over van de Protestantse Gemeente Scheemda. Met de opknapbeurt is het dorpshuis een soort 'huiskamercafé' geworden. De verbouwing van het dorpshuis kostte bijna € 600.000. De provincie was één van de partijen die hieraan bijdroegen, onder andere vanuit het LEADER-programma.

Huisvesting voor verenigingen
In het dorpshuis ontmoeten inwoners van Westerlee elkaar. Ze kunnen er vergaderen, feesten organiseren en een hapje eten in de vernieuwde keuken. Ook maken veel verenigingen gebruik van het dorpshuis, zoals de toneelvereniging, de klaverjasvereniging, de bejaardensoos en kerkelijke organisaties. Daarnaast kunnen ander verenigingen en organisaties in Westerlee het dorpshuis gebruiken voor hun vergaderingen en bijeenkomsten.